До мене звернулася моя клієнтка і попросила опублікувати цікаву статтю. Ця тема обговорюється вже давно.

Але її взляд на це питання свіжий і актуалет. Вона пояснює чому "ми українці не стаємо на коліна"

"Але ця інформація потрібна нашому народу іменно зараз. А астрологічні прогнози, справжні - взагалі важко пояснювати простим людям. які не знають спеціальних астрологічних термінів." (Автор)

ЗАГАДКА ОРІЙСЬКОГО РОДУ АБО ЧОМУ КОЗАКИ НІКОЛИ НЕ СТАВАЛИ НА КОЛІНА! Так було завжди! Так є! Так буде завжди! Прочитай і передай другому!

Про енергетичний потенціал людини та його багатомірність писалося та говорилося багато і у всі часи. Дана інформація базується на розробках НІЦ «ЕНІО» (Рогожкін В.Ю. Еніологія, РД. ЕНІО, 2002). Прочитай і задумайся! Схиляймо голови перед нашими пращурами за те, що вони знали такі тонкощі природи людини ще тисячі років тому, а ми ці істини пізнаємо тільки-но зараз.

 

0001 n

ДВА ТИПИ ЕНЕРГЕТИКИ ЛЮДИНИ. Робота інституту Еніології з людьми різних національностей та рас виявила факт про те, що у людей має місце два типа енергетики. Орійський тип, що характеризується проходженням енергоінформаційного потоку зверху донизу від Абсолюту через всі рівні Інформаційних Полів до тіла Планети. Та східний — з протилежним напрямком потоку: від Землі енергоінформаційний потік відходить до Абсолюту. Анатомічне тіло людини в обох випадках виконує роль антени, що працює у визначеному енергоінформаційному спектрі. Земля, як планета є учасником в енергоінформаційному обміні Всесвіту. Зверніть увагу на те, в який бік обертається (закручується) вода, коли виходить з ванни. Це залежить від північної чи південної півкулі планети, де знаходиться та ванна. Така ж картина і з спіраллю енергоінформаційних полів півкуль Землі. Будь-який потік в середовищі для збереження свого стійкого стану закручується. Тому енергоінформаційний потік (канал - вихор), котрий пронизує людину, закручується. Після проведених експериментів з маятником еніологи дійшли висновку: у людей з орійським типом енергоінформаційного обміну маятник обертався проти ходу го-динникової стрілки, а у східних — навпаки. Вивчаючи особливості аур різних типів, енеологи встановили, що маятник, описуючи кола (5 циклів по 12 коливань = 60) щодо площин поляризації орійського типу енерге-тики людини, дає у проекції сегментну восьмикінцеву зірку, тобто Зірку Господа Ра (див. Духовна парадигма Руси-України). Стало зрозумілим, чому саме ця Зірка лягла в основу шестидесятиричної системи обчислення для математиків та фізиків, адже число, що характеризує богів Пантеону Ра та і самого Ра є 60. Схиляймо голови перед нашими пращурами за те, що вони знали такі тонкощі природи людини ще тисячі років тому, а ми ці істини пізнаємо тільки-но зараз. Поляризація східного енергоінформаційного каналу є зображенням пелюсток квітки лотоса, а лотос, як відомо, є енергетичним символом Сходу. В цьому випадку маятник «виписував» пелюстки, поступово повертаючись по колу за годинниковою стрілкою. Часових закономірнос¬тей при цьому не було виявлено. Відсутність тієї чи іншої площини поля¬ризації, вказувала на наявність хвороби чи зовнішньої програми дистанційного керування — зомбування. В енергоінформаційних вихорах орійського типу потік енергії йде зверху вниз, від Абсолюту до Землі). Енергоінформаційний потік, обертаючись проти годинникової стрілки, входить в тім'я — 1 -й енергоцентр (вихор) і далі, проходячи через анатомічне тіло орійця, козака, активує роботу всіх енергоцентрів (вихорів).

1-й- енергоцентр відповідає за зв'язок з Інформаційними Полями (Абсолютом).

2-й -забезпечує роботу мозку, візуалізацію думообразів, телепатію тощо. В потиличній частині на тонкому плані знаходяться зони, які відповідають за продукування гормонів та ферментів. Саме в цю область впроваджуються програми зомбування. Іншими словами, 2-й енергоцентр відповідає за недоторканість волі індивіда. За традицією цей центр ще називають «Третім оком» і знаходиться він на чолі у міжбрів'ї.

3-й -шийна частина (горловий центр). Це вербальний рівень обміну ін¬формації та взаємозв'язок між спинним та головним мозком.

4-й -серцевий центр. Центр людяності, моральності. Крім того ще несе відповіда-льність і за газообмін організму.

5-й-«сонячне сплетіння», «центр збирання», центр рівноваги основних меридіанів: пра-ва рука — ліва нога та ліва рука — права нога. Цей центр відповідає за роботу шлунка, підшлункової залози, жовчного міхура та нирок.

6-й -область пупа. Є центром енергетичного забезпечення. В анато¬мічному плані він відповідає за роботу кишківника.

7-й-центр психологічної рівноваги. Друге його призначення на анато¬мічному плані — відповідати за статеві функції. У випадку зовнішнього зомбування блок дистанційного керування проекціюється на куприк. У східній «енергетиці» енергоінформаційний потік іде в протилежному напрямку, від Землі до Абсолюту. Тому там порядок чакр – зворотній. 7-ма чакра – це 1-ша чакра. Перші сім енергоцентрів орійського типу розташовуються так, як і за східною уявою. Тільки рахунок їх зворотній для східного типу і прямий для орійського, європейського типу. Надалі має місце радикальна не¬схожість двох типів енергоінформаційного обміну, яка й забезпечує кардинальну відмінність орійського, европейського типу від східного. Орійський тип має ще два основних енергоцентри, котрі мають проекцію на анатомічний план.

8-й - енергоцентр — парний — коліна ніг.

9-й - енергоцентр — парний — стопи ніг. Обидва ці енергоцентри не¬суть відповідальність за взаємозв'язок всього енергоінформаційного каркасу з рідною Землею — певні резонансні синхронізатори. Надалі різниця від східного типу збільшується. Це наявність ще трьох енергоцентрів, котрі мають проекцію тільки на ефірний план:

10-й, 11-й і 12-й. З розділу «Духовна парадигма Руси-України» в Таблиці №7 (з книги "Крір" Анатолія Кондратьєва). Пантеону богів Господа Дия (Ефірний Світ), знаходимо назву цих центрів: 10-й енергоцентр, центр що відповідає за сміливість людини. 11-й енергоцентр, центр що відповідає за чесність людини. 12-й енергоцентр, центр що відповідає за бездоганність людини. Тобто, призначення цих центрів говорить само за себе — виховання власного Его в сміливості, чесності та бездоганності. А моральні якості завжди були найвище шанованими орійцями-русинами-українцями. Енергоінформаційний потік, сприйнятий нашою багатомірною сутністю, перетво-рюється фізичним планом (анатомічним тілом), котрий є об'ємним резонатором в чотиривимірному просторі, передається живому розумному організмові — Планеті Земля. Саме в цьому і є призна¬чення тієї особи, яку прийнято називати людиною. Але енергоінформаційний потік не повністю весь спрямовується до Землі — частина його, виходячи з 9-го центру, повертається назад до 1- го. При цьому утворюється об'ємна багатошарова структура — кокон. 1- й внутрішній шар називається Ефірним, 2-й — Астральним, 3-й — Ментальним, 4-й — Каузальним, 5-й — Душевним і 6-й —Духовним. Ці шари є повною відповідністю тіл людини. В разі коли цей людський «кокон» є «цілим», жодний негатив до нього проникнути не може. Людина не хворіє, коли всі енергоцентри активно працюють, тобто її імунна система функціонує нормально. Адже цілісна духовність проекціюється до ментального плану нашим повноцінним ро¬зумом, котрий, у свою чергу, визначає цілісність ефірного плану, далі ас¬трального тощо. Тоді жоден астрально-ментальний деструктор не зможе втілитися у таку людину (підселення, порча чи одержимість). На таку людину не діють чародійство, магічні ритуали, програми зомбування! Вона для цієї нечисті є прозорою! У людини східного типу енергоінформаційний канал, як вже говори¬лося, виходить із Землі і крізь неї, через всі рівні Інформаційних Полів, йде до Абсолюту. Людина східного типу має 7 чакр, причому 1 -ша є входом енергоінформаційного каналу із Землі. Виходячи потім через 7-му чакру, частина цього каналу, як і в західному типі, утворює багатошаровий кокон — імунне яйце. Але, на відміну від західного типу, цей кокон, ви-ходячи з 7-ї чакри, входить до 1 -ї. Ноги в цьому випадку ніби не захищені. Такі радикальні відміни енергетики західної та східної людини відби¬лися на змісті їх життя та мислення. Ці відміни також віднаходяться у філософських та духовних поглядах. Орійський, европейський тип — енергоінформаційний канал іде зверху донизу: Абсолют, далі низхідні Інформаційні поля — Боги (Материнський та Зірковий) — Сутнісне Я — Вище Я — особа (я). Теоретично кожен орієць може самостійно спілкуватися з будь-яким рівнем Ієрархії Інформаційних Полів. Для людей сходу головним є конкретний земний вчитель, гуру, лама... Учитель, на свій власний розсуд, може відкрити вихід учневі до вищих божественних ієрархів через ініціацію, а може й жорстоко покарати учня: посадити його до ями зі сміттям, бити бамбуковими патиками по п'ятах тощо. Саме вчитель визначає подальшу можливість спілкування його учня з висхідною божественною Ієрархією. Десь там, за цією ієрархією, знаходиться недосяжний, непізнаний Абсолют і тільки вибраним нада¬ється можливість спілкуватися з ним, тим, хто потім донесе ці Всесвітні знання до інших людей Сходу. Різні духовно-філософські погляди Сходу та Заходу відображені в ради¬кальних відмінностях способу життя на індивідуальному та загальносоціальному рівнях. Східний уклад — одвічно колективна, копітка, монотонна праця. Написання ієрогліфів може тягтися декілька днів; рабська праця на полях та на сучасних конвеєрах. У війську — добре зазомбована орда, без¬умовне бажання віддати життя за монарха, пана, гуру... Щоденні важкі тренування воїнів-монахів — не встиг народитися, а вже кричи «Кий-я». Під час медитації східна людина сідає в позу лотоса або, молячись, стоячи навко¬лішки, сідає на п'яти. Тільки в такому випадку здійснюється заземлення 1-ї (східної) чакри і відкриття виходу енергоінформаційного каналу Землі. Східними чолобит¬ними вклоняннями активується б-та чакра -— «третє око». В Православ'ї орійці-праукраїнці ніколи не ставали на коліна, а завжди входили в духовний стан через божественні образи, символи, знаки стоячи: енергоінформаційний канал при цьому через парний 9-й центр вільно нисходить до Землі. Орійський тип має більшу індивідуальну самостійність. Особливо це дуже яскраво відо-бражено в українському етносі. Всі козаки-характерники були стовідсотковими індивідуалами, практично не підкорялися жодному командирові, але все, що вони ро¬били самостійно, було на користь козацькому братству. З огляду на козака-характерника, орійський тип мислення — це вільне спілкування з загальним ментальним планом Планети через усі рівні Інформаційних Полів. Іншими словами — озаріння. «Так вічной памяті бувало у нас в Гетьманщині колись, Так просто військо шиковало, не знавши: «стой, не шевелись»; Так славнії полки козацькі в шапках були, як мак, цвітуть».

0002 n

Щоб тібетським ламам та індійським йогам ввійти в з"єднааня з енергоірформаційним полем Землі - їм потрібно було сісти на Землю і ввійти в поле Землі через медитацію. Нащадки нашого народу мають 12 чакр, сприймають потік енергії від Абсолюту до себе і дальше він іде до Землі. Ось тому козаки ніколи не ставали на коліна, сприймали інформацію від Абсолюту безпосередньо на себе, в свою душу, в своє серце. Ось чому наш народ не мав царів, а мав князів, кожен з яких був і воїн, і волхв. Ось чому козаки не ставали на коліна! Ось чому вони були непереможні! Ось тому, коли вдарили по наших дітях і їм спричинили біль, цей біль через Абсолют, через 12 чакр нашого тіла сприйняли всі, одночасно і в повній силі! Ось чому повстав Майдан! Ось чому ми єдині і неперможні! Ось чому ми не станемо на коліна і ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!

Українці – орійці! Осягніть свою особливість! Ось чому постав Майдан. Ось чому – в Києві побили дітей, а повстав кожен українець, нащадок орійського роду! Ми – єдині! Нас не перемогти! Ми не станемо на коліна!

004 n

Громадський діяч ЯРІНА ВАДАР

Утеплить балкон / лоджию правильно

Утеплить балкон / лоджию правильно - задача не сложная. Нужно знать несколько основных вещей:

Подробнее...

Проверенные системы крыш - типы и преимущества.

Проверенные системы крыш - типы и преимущества.

    Что такое система крыши зданий - это кровельная система, которая может обеспечить высокую отражательную способность (способность к видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой длине волны солнца, снижение тепла к зданию) и высокий тепловой эмиттанс (способность выделять большой процент поглощенных, или не отраженная, солнечная энергия) - это классическая крыша.

Подробнее...